วิชฺชา จรณ สมฺปนฺนา สาเสฏฐา :: มีความรู้ดี ประพฤติดี เป็นผู้ประเสริฐ ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด ::

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เทอม 1 ปีการศึกษา 2557

Posted on | 19 พฤษภาคม, 2014 | โดย

330x190           โรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำเทอม 1 ปีการศึกษา 2557 โดยได้แบ่งการประชุมเป็นสองวัน คือวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เป็นการประชุมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2,3,5 และ 6 คลิกชมภาพกิจกรรมที่นี่

เหรียญทองระดับชาติ โครงงานสุขศึกษา

Posted on | 26 มีนาคม, 2014 | โดย

สามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงงานสปามือและเท้าด้วยภูมิปัญญาไทย ได้ที่นี่

Open House ละงูพิทยาคม 56

Posted on | 20 กุมภาพันธ์, 2014 | โดย

โรงเรียนละงูพิทยาคมผ่านการประเมิน สมศ รอบ3

Posted on | 11 กุมภาพันธ์, 2014 | โดย

content242255523629

  โรงเรียนละงูพิทยาคม ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบ3(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน มัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

ประกาศรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2557

Posted on | 17 มกราคม, 2014 | โดย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ATC คืออะไร

Posted on | 14 มกราคม, 2014 | โดย

ลูกเสือ-เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์เทิดไท้องค์ราชัน

Posted on | 21 ธันวาคม, 2013 | โดย

ลูกเสือ-เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์       โรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ เทิดไท้องค์ราชัน ในวันที่ 19 ธันวาคา 2556 ที่ผ่านมา โดยนักเรียนไทยพุทธ ทุกคนไปทำกิจกรรมที่วัดปากบารา นักเรียน ม1,ม2 ทำกิจกรรมที่มัสยิดนูรุลอามาน บ้านทุ่งใหญ่ นักเรียน ม3 ทำกิจกรรมที่ชายหาดบางศิลา นักเรียน ม4,ม5 ทำกิจกรรมบริเวณสวนปาล์มโรงเรียน คลิกชมภาพกิจกรรม

ทัศนศึกษาประเทศลาว-อีสานใต้

Posted on | 13 ธันวาคม, 2013 | โดย

DSCN1950

      ด้วยโรงเรียนละงูพิทยาคม ได้จัดโครงการจัดทัศนศึกษาร่วมกันระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2556ประเทศลาว-อีสานใต้ เพื่อทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสพักผ่อนและทำกิจกรรมร่วมกัน และยังส่งเสริมให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรัก ความสามัคคี สร้างขวัญและกำลังใจ และได้ความรู้จากการไปสถานที่ต่าง ๆ ที่จัดให้นำความรู้มาสอน และแนะนำนักเรียนต่อไปได้อีกด้วย

อ่านรายละเอียดข่าวเพิ่มเติม …

ทัศนศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมกับกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

Posted on | 5 ธันวาคม, 2013 | โดย

DSCN1558

ด้วยกลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมกับกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีจัดโครงการ ทัศนศึกษา ที่จังหวัด ตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็ต ระหว่างวันที่29-30 พฤศจิกายน2556 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากบทเรียนของจริง

อ่านรายละเอียดข่าวเพิ่มเติม …

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1

Posted on | 28 พฤศจิกายน, 2013 | โดย

สพม.16 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 127 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนละงูพิทยา อ.ละงู จ.สตูล ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 1 จากคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สพม.16) ประกอบด้วย 1.นายศังกร รักชูชื่น 2.นางวรพรรณ สุวรรณนิมิตร และ 3.นายชาญชัย ปาณูปกรณ์ โดยทางคณะการการนิเทศฯ ได้มอบนโยบาย จุดเน้น สพม.16 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557 ดังนี้

อ่านรายละเอียดข่าวเพิ่มเติม …

« หน้าก่อนนี้อ่านข่าวอื่น ๆ หน้าถัดไป »

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวการศึกษาที่น่าสนใจ

  • โรงเรียนในฝัน
  • ทัศนศึกษามาเลย์เซีย
  • ทัศนศึกษากับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  • เข้าค่ายพักแรมลูกเสือปีการศึกษา 2554
  • งานสานสัมพันธ์สานฝันให้น้อง