OpenHouse \'57

รวมภาพกิจกรรมวันงาน Open House โรงเรียนละงูพิทยาคม อ.ละงู จ.สตูล ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนละงูพิทยาคม วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 Read More »

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ละงูพิทยาคม

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนละงูพิทยาคม ปีการศึกษา 2557 ระหว่าง 21-23 มกราคม 2558 Read More »

ศึกษาดูงาน

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. Read More »

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. Read More »

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

โรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวัน 21-23 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนละงูพิทยาคม Read More »

 

สอบกลางภาค 2/2557

โรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล ทำการสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2557


image

04 ธ.ค. 57 โรงเรียนละงูพิทยาคมจัดกิจกรรมวันพ่อ แห่งชาติ

IMG_0406      คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนละงูพิทยาคม ร่วมกันจัดกิจกรรม "งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา มหาราชา" เข้าทำกิจกรรมร่วมกัน ที่บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนละงูพิทยาคม ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557

พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

1895278933228_jpg

   วันที่ 25 พ.ย. ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 หรือวันมหาวชิราวุธ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย คณะครูและลูกเสือโรงเรียนละงูพิทยาคมได้ประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ณ โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงนานัปการ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม

พิธีประดับ อินทรธนูลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ชั้้นม.1 ปีการศึกษา 2557

       พิธีประดับ อินทรธนูลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ วันที่13 พฤศจิกายน 2557 ถือเป็นพิธีสำคัญในพิธีเข้าประจำกอง จากลูกเสือเนตรนารีสามัญ เข้าเป็นลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือเนตรนารีจะเป็นลูกเสือโดยสมบูรณ์จะต้องกระทำพิธีเข้าประจำกองซึ่ง เป็นพิธีการที่สำคัญโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

      1. เพื่อให้ลูกเสือยอมรับและปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

      2. เพื่อให้ลูกเสือเกิดความภาคภูมิใจในเกียรติ

      3. เพื่อให้ลูกเสือปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี

      4. เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัยแก่ลูกเสือ

      5. เพื่อให้ลูกเสือได้ปฏิบัติตนต่อหน้าที่ผู้กำกับลูกเสือ

      6. เพื่อให้ลูกเสือได้รู้จักรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม

Camera360_2014_11_13_032207 Camera360_2014_11_13_032529
Camera360_2014_11_13_032616 Camera360_2014_11_13_032522

ข่าวการศึกษา


ข่าวจาก สพฐ.