วิชฺชา จรณ สมฺปนฺนา สาเสฏฐา :: มีความรู้ดี ประพฤติดี เป็นผู้ประเสริฐ ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด ::

ยุวชลกร เรียนรู้งานชลประทาน

Posted on | 4 กรกฎาคม, 2014 | โดย

โครงการยุวชลกร เรียนรู้งานชลประทาน          19 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนละงูพิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการยุวชลกร เรียนรู้งานชลประทาน “หลักสูตรในรั้วโรงเรียน” ณ ห้องโสตศึกษาโรงเรียนละงูพิทยาคม โดยโครงการชลประทานสตูล สำนักงานชลประทานที่ 16 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คลิกชมอัลบั้มภาพที่นี่

อบรมโครงการส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านป่าชายเลน

Posted on | 4 กรกฎาคม, 2014 | โดย

โครงการส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน          ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนละงูพิทยาคม ได้เข้าร่วม “โครงการส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านป่าชายเลนและถ่ายทอดความรู้แก่โรงเรียน” 17 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องโสตศึกษา โรงเรียนละงูพิทยาคม โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕ (สตูล) เป็นผู้จัดกิจกรรมในครั้งนี้

รำลึกพระคุณครู 12 มิ.ย. 57

Posted on | 4 กรกฎาคม, 2014 | โดย

รำลึกพระคุณครู ปีการศึกษา 2557           ด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานกิจการนักเรียนโดยสภานักเรียนโรงเรียนละงูพิทยาคม จัดกิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนละงูพิทยาคม ซึ่งการกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับครู และความกตัญญูที่มีค่อครู ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสนุกและความทราบซึ้ง สำหรับในปีนี้ได้จัดให้มี ครูในใจฉัน คุณครูที่ได้รับรางวัลมี 3 ท่าน ได้แก่ 1. คุณครูอาซีซัน เกปัน 2. คุณครูฮาหวา วาฮะ 3. คุณครูสันนิสา สมัยอยู่ คลิกชมอัลบั้มภาพที่นี่

มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนละงูพิทยาคม

Posted on | 12 มิถุนายน, 2014 | โดย

20140611_081711_resized

    นายเลิศศักดิ์ หมีนหวัง ประธานกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนละงูพิทยาคมนายวินิจ หมีนพราน ได้เป็นเกียรติมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนละงูพิทยาคม ที่กำพร้า เรียนดี ยากจน จำนวน ๒๐ รายดังนี้

อ่านรายละเอียดข่าวเพิ่มเติม …

เจ้าคณะอำเภอท่าแพ มอบทุนการศึกษา

Posted on | 5 มิถุนายน, 2014 | โดย

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1/2557

Posted on | 5 มิถุนายน, 2014 | โดย

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เทอม 1 ปีการศึกษา 2557

Posted on | 19 พฤษภาคม, 2014 | โดย

330x190           โรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำเทอม 1 ปีการศึกษา 2557 โดยได้แบ่งการประชุมเป็นสองวัน คือวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เป็นการประชุมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2,3,5 และ 6 คลิกชมภาพกิจกรรมที่นี่

เหรียญทองระดับชาติ โครงงานสุขศึกษา

Posted on | 26 มีนาคม, 2014 | โดย

สามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงงานสปามือและเท้าด้วยภูมิปัญญาไทย ได้ที่นี่

Open House ละงูพิทยาคม 56

Posted on | 20 กุมภาพันธ์, 2014 | โดย

โรงเรียนละงูพิทยาคมผ่านการประเมิน สมศ รอบ3

Posted on | 11 กุมภาพันธ์, 2014 | โดย

content242255523629

  โรงเรียนละงูพิทยาคม ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบ3(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน มัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

« หน้าก่อนนี้อ่านข่าวอื่น ๆ หน้าถัดไป »

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวการศึกษาที่น่าสนใจ

  • โรงเรียนในฝัน
  • ทัศนศึกษามาเลย์เซีย
  • ทัศนศึกษากับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  • เข้าค่ายพักแรมลูกเสือปีการศึกษา 2554
  • งานสานสัมพันธ์สานฝันให้น้อง