วิชฺชา จรณ สมฺปนฺนา สาเสฏฐา :: มีความรู้ดี ประพฤติดี เป็นผู้ประเสริฐ ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด ::

การศึกษาทางเลือก

Posted on | 24 พฤษภาคม, 2011 | โดย

 การศึกษาทางเลือก

         โรงเรียนละงูพิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการจัดการศึกษาทางเลือก และโอกาสจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2554 ผู้สนใจสามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องวิชาการ อาคาร 4 ชั้น โรงเรียนละงูพิทยาคม รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค.-5 มิ.ย. 2554 โดยใช้เอกสารประกอบการสมัคร คือ 1. ปพ.1 ฉบับจริง พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ชุด  2. สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง พ่อ แม่ ถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ชุด 3. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป  4. หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี

Comments

แสดงความคิดเห็น :: Leave a Reply
  • โรงเรียนในฝัน
  • ทัศนศึกษามาเลย์เซีย
  • ทัศนศึกษากับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  • เข้าค่ายพักแรมลูกเสือปีการศึกษา 2554
  • งานสานสัมพันธ์สานฝันให้น้อง