วิชฺชา จรณ สมฺปนฺนา สาเสฏฐา :: มีความรู้ดี ประพฤติดี เป็นผู้ประเสริฐ ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด ::

จิตอาสา ปลูกป่าชายเลน

Posted on | 23 กุมภาพันธ์, 2010 | โดย

jit
         ชุมนุมจิตอาสาโรงเรียนละงูพิทยาคม ร่วมกับสถานีฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 36 จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ในวันที่ 30 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และมีจิตอาสาในการทำประโยชน์แก่สังคม

Comments

6 Responses to “จิตอาสา ปลูกป่าชายเลน”

 1. ฟราเวีย
  กุมภาพันธ์ 24th, 2010 @ 2:51 pm

  ชุมนุมจิตอาสารักโลก

 2. รจนา
  กุมภาพันธ์ 24th, 2010 @ 2:52 pm

  เก่งจัง

 3. มูฮำหมัด
  กุมภาพันธ์ 24th, 2010 @ 2:55 pm

  ชุมนุมจิตอาสาลดโลกร้อน

 4. สุธิตา
  กุมภาพันธ์ 24th, 2010 @ 2:56 pm

  GOOD

 5. กิ่งแก้ว
  กุมภาพันธ์ 24th, 2010 @ 2:57 pm

  ปลูกป่าทดแทน

 6. สุพัตรา
  กรกฎาคม 18th, 2010 @ 10:12 pm

  ปลูกป่าเพื่อแม่ของแผ่นดิน

แสดงความคิดเห็น :: Leave a Reply
 • โรงเรียนในฝัน
 • ทัศนศึกษามาเลย์เซีย
 • ทัศนศึกษากับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • เข้าค่ายพักแรมลูกเสือปีการศึกษา 2554
 • งานสานสัมพันธ์สานฝันให้น้อง