วิชฺชา จรณ สมฺปนฺนา สาเสฏฐา :: มีความรู้ดี ประพฤติดี เป็นผู้ประเสริฐ ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด ::

เกษียณอายุราชการ

Posted on | 29 กันยายน, 2009 | โดย

page ศูนย์เครือข่ายละงู 2 จัดเลี้ยงให้แก่ข้าราชการครู พนักงานบริการเกษียณอายุราชการ และข้าราชการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปีการศึกษา 2552 ณ หอประชุมโรงเรียนละงูพิทยาคม วันที่ 28 กันยายน 2552 เวลา 13.00 น ในปีนี้ผู้เกษียณอายุราชการของศูนย์เครือข่ายละงู 2 มีจำนวน 8 คน คือ


1.

นายสัณห์  บินรินทร์  ผอ.ร.ร.บ้านปากบารา (เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด)
2. นายอภิรม  อนรรฆวี ครู ร.ร.บ้านลาหงา (เกษียณอายุราชการ)
3. นางพวงทิพย์  สราญฤทธิ์  ครู ร.ร.บ้านลาหงา (เกษียณอายุราชการ)
4. นางเฉลิมขวัญ  อังศุพานิช ครู ร.ร.บ้านลาหงา (เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด)
5. นายเฉวก   แสวงสิน ครู ร.ร.บ้านนาพญา (เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด)
6. นางราตรี  แสวงสิน   ครู ร.ร. บ้านห้วยมะพร้าว (เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด)
7. นายอารอฝัน  โอมณี ครู ร.ร.บ้านในเมือง (เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด)
8. นายยอหาด  ลาวัลย์  พนักงานบริการ ร.ร.บ้านห้วยมะพร้าว (เกษียณอายุราชการ)

Comments

One Response to “เกษียณอายุราชการ”

  1. ศิษย์เก่า
    กันยายน 30th, 2009 @ 6:38 pm

    ขอให้อาจารย์อารอฝันมีสุขภาพที่ดีน่ะค่ะ

แสดงความคิดเห็น :: Leave a Reply
  • โรงเรียนในฝัน
  • ทัศนศึกษามาเลย์เซีย
  • ทัศนศึกษากับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  • เข้าค่ายพักแรมลูกเสือปีการศึกษา 2554
  • งานสานสัมพันธ์สานฝันให้น้อง