วิชฺชา จรณ สมฺปนฺนา สาเสฏฐา :: มีความรู้ดี ประพฤติดี เป็นผู้ประเสริฐ ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด ::

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

Posted on | 18 กันยายน, 2013 | โดย

taksa63(1)

     โรงเรียนละงูพิทยาคม ภาคภูมิใจในนักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค ระว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2556 ณ จังหวัดพัทลุง ดังนี้

1. การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
2. การแข่งขันการทำแกงมัสมัน ม.1-ม.3
3. การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
4. การแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
5. การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6

6. การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
7. การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
8. การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
9. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6

63820130918084951 63920130918085652
63820130918085114 63820130918085045
63820130918085100

Comments

แสดงความคิดเห็น :: Leave a Reply
  • โรงเรียนในฝัน
  • ทัศนศึกษามาเลย์เซีย
  • ทัศนศึกษากับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  • เข้าค่ายพักแรมลูกเสือปีการศึกษา 2554
  • งานสานสัมพันธ์สานฝันให้น้อง