วิชฺชา จรณ สมฺปนฺนา สาเสฏฐา :: มีความรู้ดี ประพฤติดี เป็นผู้ประเสริฐ ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด ::

โครงการวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย มีทักษะชีวิตที่ดี มีอนาคต

Posted on | 17 มิถุนายน, 2013 | โดย

IMG_1083

        โครงการวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย มีทักษะชีวิตที่ดี มีอนาคต ได้จัดขึ้น โดยโรงเรียนละงูพิทยาคมร่วมกับชมรมรักในเมืองและกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลละงู ในวันที่ 12 มิถุนายน 2556 บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

Comments

แสดงความคิดเห็น :: Leave a Reply
  • โรงเรียนในฝัน
  • ทัศนศึกษามาเลย์เซีย
  • ทัศนศึกษากับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  • เข้าค่ายพักแรมลูกเสือปีการศึกษา 2554
  • งานสานสัมพันธ์สานฝันให้น้อง