ปฏิบัติธรรม ณ.ถ้ำสมะโน จ.พัทลุง

           ครูขวัญลักษณ์  ศิริคะรินทร์ พร้อมด้วยครูผู้สอนพุทธศาสนาโรงเรียนละงูพิทยาคม  เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติธรรม ร่วมกับสพท.สตูล คณะผู้บริหารและครูผู้สอนพุทธศาสนาของ จ.สตูล ณ วัดถ้ำสมะโน ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ตั้งแต่วันที่ 13-15 มิถุนายน 2553งานนี้ทุกคนอิ่มบุญไปตาม ๆ กัน…

Read more

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

           งานกิจการนักเรียนโรงเรียนละงูพิทยาคม ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอละงู (ศตส.อ.ละงู) จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา ณ สนามเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งในงานนี้ นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน

Read more

ล.พ. ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

         โรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล จัดกิจกรรม “ล.พ. ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายนของทุกปี โดยมีกิจกรรมร่วมการแข่งขันชักเย่อระหว่างห้องเรียนทุกห้องเรียน การประกวดคำกลอนต่อต้านยาเสพติด และการจัดทำบอร์ดความรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติดให้โทษ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Read more
Page 1 of 41234