Monthly Archives: มิถุนายน 2010

ปฏิบัติธรรม ณ.ถ้ำสมะโน จ.พัทลุง

ปฏิบัติธรรม

           ครูขวัญลักษณ์  ศิริคะรินทร์ พร้อมด้วยครูผู้สอนพุทธศาสนาโรงเรียนละงูพิทยาคม  เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติธรรม ร่วมกับสพท.สตูล คณะผู้บริหารและครูผู้สอนพุทธศาสนาของ จ.สตูล ณ วัดถ้ำสมะโน ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ตั้งแต่วันที่ 13-15 มิถุนายน 2553งานนี้ทุกคนอิ่มบุญไปตาม ๆ กัน…

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

drug           งานกิจการนักเรียนโรงเรียนละงูพิทยาคม ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอละงู (ศตส.อ.ละงู) จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา ณ สนามเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งในงานนี้ นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน

ล.พ. ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

page         โรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล จัดกิจกรรม “ล.พ. ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายนของทุกปี โดยมีกิจกรรมร่วมการแข่งขันชักเย่อระหว่างห้องเรียนทุกห้องเรียน การประกวดคำกลอนต่อต้านยาเสพติด และการจัดทำบอร์ดความรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติดให้โทษ

สุนทรสยามนามว่า “ภู่”

…26  มิถุนายน  วันสุนทรภู่  ครูกวีศรีสยาม …
page
ดูอัลบั้มทั้งหมด

โรงเรียนละงูพิทยาคม โดยกลุ่มสาระ ฯ ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรสยามนาม ว่า “ภู่”  ในวันที่ 25 มิถุนายน 2553 ณ หอประชุมโรงเรียนละงูพิทยาคม โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประกวดอ่านทำนองเสนาะ การแต่งคำประพันธ์ การวาดภาพตัวละครจากวรรณคดี การประกวดแต่งกายเลียนแบบตัวละคร  ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนละงูพิทยาคมเป็นอย่างดียิ่ง.

อบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนักเรียน’ 53

อบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนักเรียน

งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดโครงอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2553 ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน เมื่อวันที่ 12-14 มิถุนายน 2553 โดยมีผู้อำนวยการร่วมพิธีเปิดโครงการ สร้างกำลังใจให้กับคณะกรรมการชุดใหม่พร้อมทำงานอย่างเต็มที่