OpenHouse \'57

รวมภาพกิจกรรมวันงาน Open House โรงเรียนละงูพิทยาคม อ.ละงู จ.สตูล ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนละงูพิทยาคม วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 Read More »

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ละงูพิทยาคม

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนละงูพิทยาคม ปีการศึกษา 2557 ระหว่าง 21-23 มกราคม 2558 Read More »

ศึกษาดูงาน

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. Read More »

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. Read More »

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

โรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวัน 21-23 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนละงูพิทยาคม Read More »

 

เอกสารประกอบการเรียนชุดภารกิจสำคัญสำหรับมุสลิม

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดภารกิจสำคัญสำหรับมุสลิม
รายวิชาอิสลามศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนละงูพิทยาคม
จังหวัดสตูล
ชื่อผู้ศึกษา นายอาซีซัน เกปัน
สถานศึกษา โรงเรียนละงูพิทยาคม จังหวัดสตูล
ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2557

ผอ. สพม.16 เยี่ยมการอบรมฯ ที่ ล.พ.

18808

          26 มีนาคม 2558 นายศลใจ วิบูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ได้มาเยี่ยมการอบรม การคัดกรอง และพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม ปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนละงูพิทยาคม

อบรมโรงเรียนแกนนำโรงเรียนเครือข่ายเรียนรวม

8003

          โรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล ได้รับเกียรติจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16(สพม.16) ให้ใช้เป็นสถานที่การอบรม การคัดกรอง และพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม ปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

Open House ’57

20150211_095327

ข่าวการศึกษา


ข่าวจาก สพฐ.