วิชฺชา จรณ สมฺปนฺนา สาเสฏฐา :: มีความรู้ดี ประพฤติดี เป็นผู้ประเสริฐ ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด ::

พิธีประดับ อินทรธนูลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ชั้้นม.1 ปีการศึกษา 2557

Posted on | 14 พฤศจิกายน, 2014 | โดย

       พิธีประดับ อินทรธนูลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ วันที่13 พฤศจิกายน 2557 ถือเป็นพิธีสำคัญในพิธีเข้าประจำกอง จากลูกเสือเนตรนารีสามัญ เข้าเป็นลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือเนตรนารีจะเป็นลูกเสือโดยสมบูรณ์จะต้องกระทำพิธีเข้าประจำกองซึ่ง เป็นพิธีการที่สำคัญโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

      1. เพื่อให้ลูกเสือยอมรับและปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

      2. เพื่อให้ลูกเสือเกิดความภาคภูมิใจในเกียรติ

      3. เพื่อให้ลูกเสือปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี

      4. เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัยแก่ลูกเสือ

      5. เพื่อให้ลูกเสือได้ปฏิบัติตนต่อหน้าที่ผู้กำกับลูกเสือ

      6. เพื่อให้ลูกเสือได้รู้จักรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม

Camera360_2014_11_13_032207 Camera360_2014_11_13_032529
Camera360_2014_11_13_032616 Camera360_2014_11_13_032522

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

Posted on | 30 ตุลาคม, 2014 | โดย

     เอกสารประกอบการเรียน  เรื่องกฎหมายกับการดำเนินชีวิตประจำวัน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส22101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล จัดทำโดย นางสุรภี ลัดเลีย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

เล่ม 1 แก้ไข copyเล่ม 2 แก้ไข copy เล่ม 3 แก้ไข copy

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2 ประจำปีการศึกษา 2557

Posted on | 30 ตุลาคม, 2014 | โดย

    ด้วยโรงเรียนละงูพิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เพื่อส่งเสริม พัฒนา และวางแนวทางในการพัฒนาผลการเรียนของนักเรียน และกำหนดข้อตกลงร่วมกั1795954730907_jpgนระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกัน 

1795958160536_jpg

    1795954731075_jpg 1795954735578_jpg 1795954780477_jpg

1795954792228_jpg

Posted on | 20 สิงหาคม, 2014 | โดย

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

Posted on | 6 สิงหาคม, 2014 | โดย

นิทรรศการอาเซียน

โรงเรียนละงูพิทยาคมเปิดประตูสู่โลกอาเซี่ยน

Posted on | 1 สิงหาคม, 2014 | โดย

index

“ทันโลก ทันเศรษกิจ จุดประกายความคิดสู่อาเซี่ยน” โรงเรียนละงูพิทยาคมจัดนิทรรศการอาเซี่ยนในวันที่8 สิงหาคม 2557 ภายในงานจำหน่ายอาหารทุกประเทศอาเซี่ยน มีกิจกรรมตอบปัญหา เกมส์บิงโก ประกวดโชว์ชุดประจำชาติ ประสานเสียงโอเปร่า และสุดฮากับคณะตลกของโรงเรียน

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีศาสนาแห่งตน

Posted on | 25 กรกฎาคม, 2014 | โดย

page

     ด้วยคณะครู นักเรียน โรงเรียนละงูพิทยาคม เทศบาลตำบลกำแพง คณะกรรมการวัดอาทรรังสฤษฎิ์ ที่ว่าการอำเภอละงูและองค์การบริหารส่วนตำบลละงู ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาขึ้นในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2557  ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาลกำแพงและวัดอาทรรังสฤษฎิ์

ครูและนักเรียน ร่วมบริจาคช่วยเหลือชาวปาเลลสไตน์

Posted on | 18 กรกฎาคม, 2014 | โดย

บริจาคเพื่อพี่น้องปาเลสไตน์

         ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนละงูพิทยาคม โดยสภานักเรียนได้ขอรับบริจาคเงินจากคณะครูและนักเรียน เพื่อนำไปสมทบทุนช่วยเหลือพี่น้องชาวปาเลสไตน์ที่กำลังได้ระบบความเดือดร้อนในขณะนี้

รอมฎอนสัมพันธ์ อ.ศ. 1435

Posted on | 4 กรกฎาคม, 2014 | โดย

รอมฎอนสัมพันธ์ 1435          2 กรกฏาคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนละงูพิทยาคมได้จัดกิจกรรม “รอมฎอนสัมพันธ์” ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีกิจกรรมจัดบอร์ดความรู้ทางด้านการถือศีลอด การละศีลอดร่วมกัน ละหมาดมักริบร่วมกัน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายดำรงค์ ดีสกุล นายอำเภอละงู มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ทางโรงเรียนละงูพิทยาคมขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครอง ทำให้การจัดกิจกรรมบรรลุผลตามเป้าหมาย จึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย คลิกชมอัลบั้มภาพที่นี่

ล.พ. เกมส์ 57

Posted on | 4 กรกฎาคม, 2014 | โดย

ล.พ. เกมส์ 57

            โรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล จัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนละงูพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2557 (ล.พ.เกมส์ 57) ระหว่างวันที่ 23-27 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนละงูพิทยาคม โดยระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2557 เป็นการแข่งขันกีฬา และในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เป็นขบวนสวนสนาม พิธีเปิดการแข่งขัน แข่งขันกรีฑา ในปีนี้ทางโรงเรียนละงูพิทยาคมได้รับเกียรติจากนาย ดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอละงู เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะรู้จักการให้อภัย ความมีสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทีม และส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและกรีฑา คลิกชมอัลบั้มที่นี่

อ่านข่าวอื่น ๆ หน้าถัดไป »

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวการศึกษาที่น่าสนใจ

  • โรงเรียนในฝัน
  • ทัศนศึกษามาเลย์เซีย
  • ทัศนศึกษากับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  • เข้าค่ายพักแรมลูกเสือปีการศึกษา 2554
  • งานสานสัมพันธ์สานฝันให้น้อง