วิชฺชา จรณ สมฺปนฺนา สาเสฏฐา :: มีความรู้ดี ประพฤติดี เป็นผู้ประเสริฐ ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด ::

Posted on | 1 มกราคม, 2015 | โดย

untitled

สอบกลางภาค 2/2557

Posted on | 25 ธันวาคม, 2014 | โดย

โรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล ทำการสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2557


image

04 ธ.ค. 57 โรงเรียนละงูพิทยาคมจัดกิจกรรมวันพ่อ แห่งชาติ

Posted on | 4 ธันวาคม, 2014 | โดย

IMG_0406      คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนละงูพิทยาคม ร่วมกันจัดกิจกรรม "งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา มหาราชา" เข้าทำกิจกรรมร่วมกัน ที่บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนละงูพิทยาคม ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557

พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

Posted on | 2 ธันวาคม, 2014 | โดย

1895278933228_jpg

   วันที่ 25 พ.ย. ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 หรือวันมหาวชิราวุธ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย คณะครูและลูกเสือโรงเรียนละงูพิทยาคมได้ประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ณ โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงนานัปการ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม

อ่านรายละเอียดข่าวเพิ่มเติม …

พิธีประดับ อินทรธนูลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ชั้้นม.1 ปีการศึกษา 2557

Posted on | 14 พฤศจิกายน, 2014 | โดย

       พิธีประดับ อินทรธนูลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ วันที่13 พฤศจิกายน 2557 ถือเป็นพิธีสำคัญในพิธีเข้าประจำกอง จากลูกเสือเนตรนารีสามัญ เข้าเป็นลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือเนตรนารีจะเป็นลูกเสือโดยสมบูรณ์จะต้องกระทำพิธีเข้าประจำกองซึ่ง เป็นพิธีการที่สำคัญโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

      1. เพื่อให้ลูกเสือยอมรับและปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

      2. เพื่อให้ลูกเสือเกิดความภาคภูมิใจในเกียรติ

      3. เพื่อให้ลูกเสือปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี

      4. เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัยแก่ลูกเสือ

      5. เพื่อให้ลูกเสือได้ปฏิบัติตนต่อหน้าที่ผู้กำกับลูกเสือ

      6. เพื่อให้ลูกเสือได้รู้จักรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม

Camera360_2014_11_13_032207 Camera360_2014_11_13_032529
Camera360_2014_11_13_032616 Camera360_2014_11_13_032522

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

Posted on | 30 ตุลาคม, 2014 | โดย

เอกสารประกอบการเรียน  เรื่องกฎหมายกับการดำเนินชีวิตประจำวัน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส22101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล จัดทำโดย นางสุรภี ลัดเลีย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

เล่ม 1 แก้ไข copyเล่ม 2 แก้ไข copy เล่ม 3 แก้ไข copy

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2 ประจำปีการศึกษา 2557

Posted on | 30 ตุลาคม, 2014 | โดย

    ด้วยโรงเรียนละงูพิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เพื่อส่งเสริม พัฒนา และวางแนวทางในการพัฒนาผลการเรียนของนักเรียน และกำหนดข้อตกลงร่วมกั1795954730907_jpgนระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกัน 

1795958160536_jpg

    1795954731075_jpg 1795954735578_jpg 1795954780477_jpg

1795954792228_jpg

Posted on | 20 สิงหาคม, 2014 | โดย

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

Posted on | 6 สิงหาคม, 2014 | โดย

นิทรรศการอาเซียน

โรงเรียนละงูพิทยาคมเปิดประตูสู่โลกอาเซี่ยน

Posted on | 1 สิงหาคม, 2014 | โดย

index

“ทันโลก ทันเศรษกิจ จุดประกายความคิดสู่อาเซี่ยน” โรงเรียนละงูพิทยาคมจัดนิทรรศการอาเซี่ยนในวันที่8 สิงหาคม 2557 ภายในงานจำหน่ายอาหารทุกประเทศอาเซี่ยน มีกิจกรรมตอบปัญหา เกมส์บิงโก ประกวดโชว์ชุดประจำชาติ ประสานเสียงโอเปร่า และสุดฮากับคณะตลกของโรงเรียน

อ่านข่าวอื่น ๆ หน้าถัดไป »

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวการศึกษาที่น่าสนใจ

  • โรงเรียนในฝัน
  • ทัศนศึกษามาเลย์เซีย
  • ทัศนศึกษากับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  • เข้าค่ายพักแรมลูกเสือปีการศึกษา 2554
  • งานสานสัมพันธ์สานฝันให้น้อง