OpenHouse 57

รวมภาพกิจกรรมวันงาน Open House โรงเรียนละงูพิทยาคม อ.ละงู จ.สตูล ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนละงูพิทยาคม วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 Read More »

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ละงูพิทยาคม

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนละงูพิทยาคม ปีการศึกษา 2557 ระหว่าง 21-23 มกราคม 2558 Read More »

ศึกษาดูงาน

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. Read More »

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. Read More »

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

โรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวัน 21-23 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนละงูพิทยาคม Read More »

ฝาดแดงเกมส์

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนละงูพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2558 ภายใต้ชื่อ “ฝาดแดงเกมส์” ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนละงูพิทยาคม Read More »

 

ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง

image

โรงพยาบาลโดยงานฑันตะสาธารณสุขโรงพยาบาลละงูร่วมกับโรงเรียนละงูพิทยาคมจัดโครงการ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรงในนักเรียนชั้น ม.1 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในสมเด็จพระบรมราชนนี(สมเด็จย่า)

อาสาฬหบูชา/เข้าพรรษา

image

สสส.

image

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ร่วมกับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลียเก็บข้อมูลเพื่อทำวิจัยโครงการ”การสำรวจการมีกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทยอายุระหว่าง 6-17 ปี พ.ศ.2558″

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีหน่วยการเรียนรู้สารชีวโมเลกุลชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โดยนายอาธิศักดิ์ แกสมาน ครูคศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ

เล่มที่ 1 โปรตีน เล่มที่ 2 คาร์โบไฮเดรต
เล่มที่ 3 ลิพิด เล่มที่ 4 กรดนิวคลิอิก
 

รอมฎอนสัมพันธ์ 58

7526

1 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนละงูพิทยาคมได้จัดกิจกรรม “รอมฎอนสัมพันธ์” ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีกิจกรรมจัดบอร์ดความรู้เกี่ยวกับการถือศีลอด การละศีลอดร่วมกัน ละหมาดมักริบร่วมกัน ระหว่างผู้ปกครองนักเีรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ทางโรงเรียนละงูพิทยาคมขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครอง ทำให้การจัดกิจกรรมบรรลุผลตามเป้าหมาย จึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย คลิกชมอัลบั้มภาพที่นี่

ข่าวการศึกษา


ข่าวจาก สพฐ.