วิชฺชา จรณ สมฺปนฺนา สาเสฏฐา :: มีความรู้ดี ประพฤติดี เป็นผู้ประเสริฐ ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด ::

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

Posted on | 30 ตุลาคม, 2014 | โดย

     เอกสารประกอบการเรียน  เรื่องกฎหมายกับการดำเนินชีวิตประจำวัน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส22101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล จัดทำโดย นางสุรภี ลัดเลีย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

เล่ม 1 แก้ไข copyเล่ม 2 แก้ไข copy เล่ม 3 แก้ไข copy

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2 ประจำปีการศึกษา 2557

Posted on | 30 ตุลาคม, 2014 | โดย

    ด้วยโรงเรียนละงูพิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เพื่อส่งเสริม พัฒนา และวางแนวทางในการพัฒนาผลการเรียนของนักเรียน และกำหนดข้อตกลงร่วมกั1795954730907_jpgนระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกัน 

1795958160536_jpg

    1795954731075_jpg 1795954735578_jpg 1795954780477_jpg

1795954792228_jpg

Posted on | 20 สิงหาคม, 2014 | โดย

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

Posted on | 6 สิงหาคม, 2014 | โดย

นิทรรศการอาเซียน

โรงเรียนละงูพิทยาคมเปิดประตูสู่โลกอาเซี่ยน

Posted on | 1 สิงหาคม, 2014 | โดย

index

“ทันโลก ทันเศรษกิจ จุดประกายความคิดสู่อาเซี่ยน” โรงเรียนละงูพิทยาคมจัดนิทรรศการอาเซี่ยนในวันที่8 สิงหาคม 2557 ภายในงานจำหน่ายอาหารทุกประเทศอาเซี่ยน มีกิจกรรมตอบปัญหา เกมส์บิงโก ประกวดโชว์ชุดประจำชาติ ประสานเสียงโอเปร่า และสุดฮากับคณะตลกของโรงเรียน

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีศาสนาแห่งตน

Posted on | 25 กรกฎาคม, 2014 | โดย

page

     ด้วยคณะครู นักเรียน โรงเรียนละงูพิทยาคม เทศบาลตำบลกำแพง คณะกรรมการวัดอาทรรังสฤษฎิ์ ที่ว่าการอำเภอละงูและองค์การบริหารส่วนตำบลละงู ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาขึ้นในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2557  ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาลกำแพงและวัดอาทรรังสฤษฎิ์

ครูและนักเรียน ร่วมบริจาคช่วยเหลือชาวปาเลลสไตน์

Posted on | 18 กรกฎาคม, 2014 | โดย

บริจาคเพื่อพี่น้องปาเลสไตน์

         ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนละงูพิทยาคม โดยสภานักเรียนได้ขอรับบริจาคเงินจากคณะครูและนักเรียน เพื่อนำไปสมทบทุนช่วยเหลือพี่น้องชาวปาเลสไตน์ที่กำลังได้ระบบความเดือดร้อนในขณะนี้

รอมฎอนสัมพันธ์ อ.ศ. 1435

Posted on | 4 กรกฎาคม, 2014 | โดย

รอมฎอนสัมพันธ์ 1435          2 กรกฏาคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนละงูพิทยาคมได้จัดกิจกรรม “รอมฎอนสัมพันธ์” ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีกิจกรรมจัดบอร์ดความรู้ทางด้านการถือศีลอด การละศีลอดร่วมกัน ละหมาดมักริบร่วมกัน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายดำรงค์ ดีสกุล นายอำเภอละงู มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ทางโรงเรียนละงูพิทยาคมขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครอง ทำให้การจัดกิจกรรมบรรลุผลตามเป้าหมาย จึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย คลิกชมอัลบั้มภาพที่นี่

ล.พ. เกมส์ 57

Posted on | 4 กรกฎาคม, 2014 | โดย

ล.พ. เกมส์ 57

            โรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล จัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนละงูพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2557 (ล.พ.เกมส์ 57) ระหว่างวันที่ 23-27 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนละงูพิทยาคม โดยระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2557 เป็นการแข่งขันกีฬา และในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เป็นขบวนสวนสนาม พิธีเปิดการแข่งขัน แข่งขันกรีฑา ในปีนี้ทางโรงเรียนละงูพิทยาคมได้รับเกียรติจากนาย ดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอละงู เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะรู้จักการให้อภัย ความมีสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทีม และส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและกรีฑา คลิกชมอัลบั้มที่นี่

สุรสุนทร"ภู่"สรรค์กลอนกานต์

Posted on | 4 กรกฎาคม, 2014 | โดย

สุรสุนทร"ภู่"สรรค์กลอนกานต์          26 มิถุนายน 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนละงูพิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ “สุรสุนทร “ภู่” สรรค์กลอนกานต์” โดย ในงานนี้มีนักเรียนในเครื่องข่ายโรงเรียนละงู 2 เข้าร่วมกิจกรรมด้วยอาทิ โรงเรียนบ้านในเมือง โรงเรียนบ้านปากละงู มีกิจกรรมการประกวดป้ายนิเทศ การแสดงละคร การประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดี เป็นต้น บรรยากาศในงานสนุกสนานพร้อมความรู้ต่างๆมากมาย สร้างรอยยิ้มและความความประทับใจแก่คณะครูและนักเรียนทุกคน นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางกลุ่มสาระภาษาไทยตั้งใจจะสรรสร้างสิ่งดีๆให้ กับนักเรียนและชุมชนชาวละงู คลิกชมอัลบั้มภาพ

อ่านข่าวอื่น ๆ หน้าถัดไป »

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวการศึกษาที่น่าสนใจ

  • โรงเรียนในฝัน
  • ทัศนศึกษามาเลย์เซีย
  • ทัศนศึกษากับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  • เข้าค่ายพักแรมลูกเสือปีการศึกษา 2554
  • งานสานสัมพันธ์สานฝันให้น้อง